Novinky

 

 

12.12.2016, 1331

Nateraz sme zrušili všetky tréningy v telocvičniach. Wujiquan vyučujeme individuálne alebo v malých skupinách. V prípade záujmu kontaktujte cez správu na facebooku. O seminároch a pripravovaných akciách budeme včas informovať.

Seminár s majstrom Yu Qingdi

06.06.2016, 1201

Seminár s majstrom Yu Qingdi sa tento rok bude konať v dňoch 4.-11.7.2016 vo Wu Guane na Donovaloch (pri Habakukoch). Tréningy budú prebiehať každý deň od 10:00-12:00 a od 16:00-18:00. Budú sa opakovať stare veci ako Yangshenggong, 8 kusov brokátu, základná forma, budú sa cvičiť nové veci (tí, ktorí majú zvládnuté to čo vedia), bude sa cvičiť tuishou aj boj. Vhodné aj pre úplných začiatočníkov.

Ubytovanie si každý zabezpečuje sám, môžete sa obrátiť na pani Bánayovú 0911 822 016, ktorá vám može zabezpečiť ubytovanie v apartmánoch Šafrán hneď pri Habakukoch. Stravu si riešime každý vo vlastnej réžii.

Cena za seminár:

 • 1deň/20EUR
 • 2dni/30EUR
 • 3dni/ 50EUR
 • 4dni/70EUR
 • 5dní/ 90EUR
 • 6-8 dní/100EUR

V prípade otázok píšte na marianlassak@gmail.com, alebo volajte 00421902643897 (Marián)

Cvičenie v Banskej Bystrici

10.03.2016, 1318

Kto má záujem si spoločne zacvičiť v Banskej Bystrici kontaktujete Mariana 0902643897. Okrem detí vo štvrtok o 16h na ZŠ Bakossova sa celoročne cvičí vonku. Viac info u Mariana.

内功Neigong (nei kung) alebo气功Qigong (čchi kung)?

12.02.2016, 1112

Veľa ľudí sa nás pýta, či cvičíme qigong, moja odpoveď je vždy, že vo wujiquan cvičíme neigong. V tomto článku by som rád vysvetlil, ako sa tieto dva pojmy vysvetľujú z hľadiska našej školy, teda školy Wujiquan. Pozrime sa najprv na oba pojmy znak po znaku.

内功Neigong (nei kung) 内 nei – vnútri, vnútorný 功 gong – 工gong (práca) + 力 li (sila, úsilie) 内功Neigong = vnútorná práca 气功Qigong (čchi kung) 气 qi – živa, životná sila, tiež vzduch (porovnaj duch a dych) 功 gong – 工gong (práca) + 力 li (sila, úsilie) 气功Qigong = práca so živou

Z pohľadu Wujiquan hlavný rozdiel medzi neigong-om a qigong-om je v práci so zámerom, s mysľou, predstavivosťou. V škole Wujiquan je prísne zakázané viesť dych a živu zámerom/myšlienkou a to až do vtedy, kým nie sú v neigong-u vybudované pevné základy, dovtedy platí, 气领意 qi ling yi – živa vedie zámer/myseľ. To znamená, že keď človek pocíti v tele prúdiť živu, tak si to uvedomí, ale nesnaží sa ju žiadnym spôsobom nasmerovať. To isté platí o dychu, vo Wujiquan sa pri neigongu pracuje s tzv. obrátením dýchaním, niekedy nazývaným aj dýchaním dlhovekých bytostí, sú dané presné pokyny na držanie tele, počet nádychov, dennú dobu cvičenia, a podobne, ale dych sa nevedie do určitej časti tela, jediné na čo sa treba sústrediť je správny počet nádychov a výdychov. Až neskôr vo vyššom stupni neigongu platí 意领气 yi ling qi – zámer/myseľ vedie živu. Zámerom neigongu je taoistický spôsob prerobenia, prepodstatnenia a ozdravenia tela, tak aby yin a yang bol v rovnováhe a aby sa doplnila vrodená sila, a dosiahla dlhovekosť. Pokiaľ ide o qigong, s týmto názvom som sa v našich končinách stretol v nasledovných ponímaniach a takmer výhradne sa pracuje s prirodzeným dýchaním (pri neigongu sa pracuje s obrátením dýchaním):

 • 1. Qigong ako sústava pohybových cvičení, napr. Osem kusov brokátu, Hra piatich zvierat a iné. Samozrejme každý pohyb súvisí so živou, sú ale niektoré pohyby vyvinuté špeciálne na precvičenie určitých živodráh. Nazývať cvičenia typu Osem kusov brokátu qigongom, je podľa mňa skôr marketingovým ťahom, v Číne sa takéto cvičenia zvyknú označovať súhrnným názvom 养生功yangsheng gong- cvičenia na vyživenie života. Zdá sa, že veľa ľudí v našich končinách z nejakých dôvodov priťahuje predstava na prácu so živou, preto sa zrejme zaužil názov qigong. Faktom ale je, že tieto cvičenia tiež v istej miere pracujú so živou, osobne mám ale takú skúsenosť, že pokiaľ sa pracuje s prirodzeným dýchaním, tieto cvičenia sa zdajú mať rovnaký účinok na zdravie človeka ako niektoré iné druhy telesného pohybu, nie nutne sa prezentujúce ako cvičenia so živou.
 • 2. Tvrdý qigong je práca so živou, ktorej výsledky možno vidieť voľným okom(rôzne prerážanie tehiel rukou a podobne) Čo sa ale týka zdravia a dlhovekosti výsledky sú oproti neigongu odlišné. Pri tvrdom qigongu je totiž živa častokrát vydávaná smerom von.
 • 3. Qigong čo by dychové cvičenia. V našich končinách som sa väčšinou stretol s cvičeniami, ktoré pracujú s prirodzeným dychom, ktorý je vedený zámerom do určitej časti tela, sú to rôzne cvičenia 站桩zhan zhuang/ džan džuang (stáť ako stĺp). Základom neigongu vo Wujiquan je tiež zhan zhuang, dýchanie a pozícia tela je však špecifická pre našu školu.

Záverom by som ešte raz zdôrazňujem, že tento článok je písaný z pohľadu školy Wujiquan na túto tému a tiež z mojich osobných skúseností ako s qigongom, ktorému som sa v minulosti venoval a hlavne z mojich skúseností s neigongom školy Wujiquan, ktorému sa venujem nepretržite 6 rokov pod vedením majstra Yu Qingdi.

Spôsob výchovy vo Wujiquan

13.01.2016, 1226

Priatelia, v Novom roku veľa zdravia a sily na ceste a nezabúdajme na podstatu:)

Spôsob výchovy vo Wujiquan

Výchova žiaka v starých systémoch čínskych bojových umení prebieha v dvoch rovinách: 1. morálne zásady 武德 wude. 2. bojové zručnosti 武功 wugong.

Cieľ výcviku = 功夫 gongfu

Cieľom je v prvom rade výchova morálne zdatného, spoločensky dobre učleneného človeka. Bojové zručnosti sú dôležité, ale nie prvoradé. To však neznamená, že by žiak po určitom čase venovanom výcviku, nemal porovnateľné bojové alebo zdravotné výsledky ako žiaci iných škôl bojových umení. Ak to tak nie je, je potrebné sa zamyslieť, kde je chyba. Najvyšší cieľ je vydobyť zo seba to najlepšie, prepodstatniť celú bytosť v zmysle morálnych zásad (v systéme Wujiquan až po dosiahnutie stavu “wuji” – prázdna). Jednou z metód je aj práca s telom a hlavne内功 neigong - vnútorná práca, ktorá je osou celého tréningu a bez ktorej sa nedá dosiahnuť vysoký stupeň majstrovstva, v zmysle ako bojovom, tak duchovnom. 功夫 gongfu - zručnosť nadobudnutá dlhodobým úsilím. 功(gong)=工(gong)+ 力(li) zručnosť = práca + úsilie 夫 fu - človek Doslova úsilím získané zručnosti a návyky (bojové zručnosti aj morálne cnosti), ktoré sa človeku dostanú až do mäsa a krvi a stanú sa jeho prirodzenosťou. Človek z vlastnej vôle aktívne a vedome pretvára sám seba. 1. 武德 wude - cnosti bojovníka /morálne zásady - kto neprejaví silný morálny charakter dostane sa len k povrchným a ohraničeným bojovým zručnostiam a nikdy nepochopí podstatu bojových umení. 2.武功 wugong - bojové zručnosti - slúžia na to, aby človek v napätých životných situáciách nemal strach konať morálne správne (napr. ochrana rodiny či zastať sa niekoho, keď mu ubližujú), ale aj v situácii, keď okolie človeka tlačí do nesprávneho konania, (napr. u mladých ľudí, keď ich \"kamaráti\" tlačia k pitiu, drogám a pod., netreba podľahnúť strachu z nezapadnutia do partie, ale hľadať oporu v morálnych cnostiach a pravých priateľoch). Najťažší boj však zvádza každý sám so sebou. Pozrime sa bližšie na jednotlivé vybrané pojmy. 武德 wude - cnosti bojovníka / morálny kódex 武 wu - vojenstvo, všetko, čo súvisí s bojom. 止 zhi - zastaviť 戈 ge - halapartňa Zastaviť halapartňu môže znamenať prestať bojovať (v zmysle najvyššieho cieľa), ale tiež to môže znamenať vedieť sa ubrániť, čiže zastaviť zbraň, ktorou na nás útočia. 德 de - cnosti, doslova nasledovať priame srdce, tiež charakter, dobrosrdečnosť, šťastie. Teda mať charakter, byť \"rovným\" (v spoločnosti aj v súkromí sa správať tak, aby nebolo potrebné čokoľvek skrývať), dobroprajným a šťastným človekom. 武德 morálne zásady wude v systéme Wujiquan

 • 1. 尊 zun - úcta - úcta k učiteľovi, k spolužiakom a ku všetkým bytostiam. Ten kto si ctí iných, ctí si aj samého seba. Patrí sem aj to, že učiteľ sa snaží byť dobrým príkladom pre žiakov a musí na sebe sústavne pracovať, v zmysle morálnych cností.
 • 2. 忍 ren - trpezlivosť, sebaovládanie, znášať niečo - znak sa skladá s častí ostrie noža a srdce, teda doslova srdce na hrane, na ostrí. Pravá trpezlivosť a pravé sebaovládanie sa prejaví v hraničných situáciách.
 • 3. 正 zheng - spravodlivosť, správny, rovný - opak 歪 wai pokrivený, doslova nie rovný. Byť spravodlivý znamená riadiť sa morálnymi zásadami aj v situáciách, keď je to ťažké a nevýhodné. Práve v takýchto situáciách musíme zostať rovný a nepokriviť svoje zásady kvôli nášmu strachu alebo pohodliu.
 • 4.情 qing - cit, súcit, láska - vážiť si citu medzi učiteľom a žiakom a medzi žiakmi navzájom. Súcitiť aj s nepriateľom, samozrejme nie na úkor svojho zdravia. Pokiaľ možno vzhľadom sa situáciu v boji, tak nepoužiť neprimerané prostriedky. Byť láskavým a súcitným človekom.
 • 5.善 shan - dobro, milota - keď sa ocitnem v situácii, že môžem vykonať dobrý skutok, tak sa ho snažím vykonať. Neznamená to ale, že by som musel ísť aktívne vyhľadávať situácie, v ktorých by som sa mohol predviesť konaním dobrých skutkov. Konanie dobra je predovšetkým prospešné pre nás samých, pretože tým hromadíme cnosti. A mali by sme byť vďačný za každú príležitosť konať dobro. Ideálom je, keď človek koná dobro, ale sám tomu neprikladá žiadny význam.
 • 6.除 chu - očistenie sa, odstránenie zlých vlastností - sem patria rôzne závislosti, či už na drogách ako alkohol, cigarety atď., ale aj charakterové vady napr. lenivosť, závisť a podobne. Je dôležité zbaviť sa lenivosti, aby žiak mohol napredovať. Ďalej nie je dôvod závidieť, že niekto sa učí už tretiu zostavu a ja stále neviem ani prvú. Treba sa sústrediť na zvládnutie toho, na čom momentálne pracujem a nemyslieť na iné. Človek by sa mal snažiť odstrániť zlé vlastnosti a pretransformovať ich na dobré a to definitívne, bez ponechania si nejakých “skrytých” negatív a \"zadných dvierok\". Teda postupne prestáva reagovať na vžitú reflexnú činnosť mysle a zmyslov a snaží sa nevracať k starým vzorcom správania. T.j. bojuje o udržanie a upevnenie najlepšieho duševného stavu, ktorý zdieľa s telom.

Najprv si teda musíme uvedomiť, v akom stave sa nachádzame, potom vedome pracovať na jeho zmene a neskôr udržaní dosiahnutého až pokým sa to nestane človekovou prirodzenosťou. Nad všetkými týmito zásadami stojí uvedomenie si celej bytosti, dobrá nálada a optimizmus ako zvolený duševný stav a bdelosť. Dobré duševné stavy (pocity šťastia, radostivosti atď.) sa zdieľajú s telom prostredníctvom uvedomovania celej bytosti. Toto by sa malo diať počas cvičenia bojových umení aj v bežnom živote. T.j. v stave radostivosti začať s uvedomením najprv tela. Potom sa postupne pričleňujú pocity, myseľ, duševné stavy až je vedomím obsiahnutá a poznaná celá bytosť so všetkými jej zložkami. Pracovať by sa malo tak, aby sa človek duševne ukľudnil, psychicky ustálil, rozpustil napätia, energiu negatívnych vlastností pretransformoval v zmysle morálnych zásad výsledkom čoho by malo byť zharmonizovanie celého seba. Najvyšším cieľom je dosiahnutie pôvodného stavu „wuji“ – prázdna.

Tréningy v Banskej Bystrici

30.09.2015, 1130

V Bystrici zatiaľ cvičíme v parku SNP v pondelok, utorok a stredu okolo 16h. Kto chce môže sa pridať. Najlepšie sa dopredu ohlásiť na 0902 643 897.

Cvičenie v pôvodnom duchu

28.09.2015, 1827

Priatelia, v tomto roku bude výuka prebiehať viac v pôvodnom duchu, bežná výučba bude bezplatná, ale nebude zadarmo, to znamená, že sa nebude platiť obeživom, ale bude sa viac práce nechávať na žiakovi samotnom a budeme očakávať, že žiak sa zapojí do chodu školy, každí ako môže, ide najmä o zapojenie sa do vystúpení a vzdelávacích akcií pre verejnosť. Okrem cvičenia na Fakulte zdravotníctva a tréningov detí na ZŠ Bakošova, budeme cvičiť podľa dohody, väčšinou vonku v parku. Prebiehať to bude približne tak, že každý si bude cvičiť to, čo potrebuje (niekedy to znamená, že bude aj niekoľko dní pracovať na jednom pohybe) a potom budeme cvičiť párové veci ako tuishou a sanda. Vždy niekto z trénerov, alebo pokročilých žiakov vysvetlí alebo opraví, prípadne naučí niečo nové a potom je na každom, aby to cvičil. Naučíme sa tak väčšej samostatnosti a zodpovednosti za vlastný postup. Všetci sú vítaní, bez ohľadu na to či sú začiatočníci, alebo pokročilí. Cvičíme v Banskej Bystrici, Brezne a Dolnej Lehote. V prípade záujmu o cvičenie píšte na marianlassak@gmail.com alebo volajte na 0902 643 897.

Detské tréningy na ZŠ Bakossova

16.09.2015, 2007

Detské tréningy na ZŠ Bakossova začínajú od 24.9.2015 a budú bývať každý štvrtok od 16:00.

| staršie >